Zobrazujte obsah pomocou Proxia.Live

Prezentujte študentom, zákazníkom a zamestnancom váš obsah pomocou infopanelu alebo dotykovej obrazovky.

Vďaka unikátnej službe Proxia.Live môžete rýchlo a jednoducho zobrazovať údaje z viacerých zdrojov.

Najnovšie realizácie

Modul KINO - elektronická nástenka Proxia.Live
Modul BUS - elektronická nástenka Proxia.Live

Inovatívna technológia

Možnosť všestranného využitia je základnou vlastnosťou Proxia.Live. Na rozdiel od konkurenčných produktov môžete našu službu využiť v takmer všetkých odvetviach a prepojiť s akýmkoľvek zdrojom údajov.

 

Vďaka univerzálnosti je Proxia.Live ideálnou voľbou pre:

Elektronická nástenka pre školy

Použite elektronickú nástenku na zobrazenie všetkých aktuálnych informácií zo života vašej školy.

Zverejniť môžete napríklad rozvrh hodín, prehľad suplovania, obedové menu v školskej jedálni, zvonenie, fotogalériu z vašich aktivít, kalendár podujatí, mapu školy, dôležité oznamy, domáce úlohy, obsah so sociálnych sietí a ďalší ľubovoľný obsah.

Infopanel pre reštaurácie | Proxia.Live

Jedálny lístok reštaurácie

Ponúknite zákazníkom jedinečnú pridanú hodnotu – príležitosť vidieť reálne fotografie jedál z vašej ponuky ešte pred objednaním.

Vďaka infopanelu môžete zobraziť aj aktuálnu dennú ponuku a jej dostupnosť. Nezabúdajte, zákazníci si jedlá vyberajú aj očami.

Infopanel pre predajne | Proxia.Live

Moderný výklad predajne

Zaujmite potenciálnych zákazníkov, ktorí sa pohybujú v okolí vašej prevádzky. Ponúknite im informácie o aktuálnej ponuke, sezónnych akciách alebo zľavách.

V reálnom čase môžete upravovať zobrazené údaje na všetkých vašich infopaneloch vo všetkých prevádzkach súčasne.

Infopanel pre spoločnosti | Proxia.Live

Informovaná spoločnosť

Poskytnite zamestnancom a manažmentu informácie, ktoré pomôžu pri zvýšení efektivity práce.

Na infopaneli môžete zobraziť napríklad plnenie firemných cieľov alebo aktuálne oznamy. Informujte spolupracovníkov v reálnom čase.

Výhody Proxia.Live

Univerzálnosť

Univerzálne použitie v takmer všetkých oblastiach a odvetviach.

Zdroje údajov

Prepojenie s viacerým zdrojmi údajov súčasne.

Nízke náklady

Možnosť použitia aj bez potreby nákupu drahého infopanelu.

Efektivita

Úprava obsahu na viacerých infopaneloch súčasne.

Proxia.Live na štandardnom alebo dotykovom infopaneli

Univerzálnosť služby Proxia.Live umožňuje použitie na štandardných alebo dotykových infopaneloch. Obe verzie majú svoje špecifiká a plnia odlišné účely.

Štandardný infopanel

Vyberte požadovaný obsah a nastavte funkciu TIMELINE (zobrazovanie obsahu podľa časového rozvrhu) podľa vlastných potrieb. Pre každý deň môžete nastaviť zobrazovanie údajov podľa zvoleného času.

Ako funguje infopanel s funkciou TIMELINE?

V školskom zariadení môžete na začiatku vyučovania zobraziť dôležité informácie týkajúce sa aktuálneho dňa, v čase obeda ponuku jedál v školskej jedálni, popoludní informácie o najbližších podujatiach alebo prehľad záujmových krúžkov.

Reštaurácie môžu svojim návštevníkom počas obeda zobraziť ponuku denného menu spolu s aktuálnou dostupnosťou. Počas svadby môžete zobraziť zasadací poriadok, slávnostné menu a fotografie mladomanželov.

Predajne môžu informovať o ponuke produktov alebo zľavách pre aktuálny deň.

Infopanel s dotykovou obrazovkou | Proxia.Live

Dotykový infopanel

Obsah na obrazovke sa zobrazí na základe interakcie používateľa. Požadované informácie sa zobrazujú pomocou tematických modulov.

Ako môžete použiť dotykový infopanel s modulmi?

Napríklad v prípade umiestnenia dotykovej obrazovky v blízkosti vchodu môžete návštevníkom zobraziť mapu budovy, kontakty na zamestnancov, ponuku pracovných miest alebo kalendár podujatí.

Ponuku modulov neustále rozširujeme na základe požiadaviek našich klientov.

Vyskúšajte si Proxia.Live na 30 dní bezplatne

Chcete otestovať funkčnosť infopanela so službou Proxia.Live vo vašej organizácií? Vyskúšajte si službu na 30 dní úplne bezplatne. Neváhajte nás kontaktovať.

Povedali o Proxia.Live

Continental Zvolen | Infopanel Proxia.Live
Základná škola Narnia Banská Bystrica | Infopanel Proxia.Live
Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej Krupina | Elektronická nástenka Proxia.Live
Základná škola Narnia Banská Bystrica | Elektronická nástenka Proxia.Live
Spojená škola Detva | Elektronická nástenka Proxia.Live
Stredná odborná škola Veľký Krtíš | Elektronická nástenka Proxia.Live
Základná škola s materskou školou Riazanská, Bratislava | Elektronická nástenka Proxia.Live
Základná škola J. J. Thurzu | Elektronická nástenka Proxia.Live
Škola u Filipa | Elektronická nástenka Proxia.Live
Základná škola s materskou školou Halič | Elektronická nástenka Proxia.Live

Kontaktuje nás

info@proxia.live
+421 903 547 751
eSoft s.r.o.
IČO: 36051799
IČ DPH: SK2020072604

Napíšte nám

    © 2019 eSoft s.r.o., všetky práva vyhradené. Vytvorila marketingová agentúra UNIQINO.