Sme softvérová spoločnosť, ktorej základným poslaním je prinášať vám hlavne internetové, intranetové a extranetové riešenia pre rôzne oblasti vášho podnikania, a to prostredníctvom bezpečných riešení so zárukou kvality a dostupnou technickou podporou. Jedným z našich hlavných cieľov je, byť vám spoľahlivým partnerom, čo sa snažíme dodržiavať aj v oblasti spracovania a ochrany osobných údajov.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré nadobudlo účinnosť 24. mája 2016 a uplatňovať sa začalo 25. mája 2018, uplynutím dvojročného prechodného obdobia (všeobecne známe pod názvom „GDPR“ – General Data Protection Regulation), vám týmto poskytujeme informácie o spracúvaní osobných údajov.

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov

eSoft s.r.o.
A.Hlinku 1649
962 12 Detva

IČO: 36 051 799

DIČ: 2020072604

IČ DPH: SK2020072604

Aké osobné údaje spracúvame a prečo

Ochrana súkromia v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, patrí medzi základné ľudské práva. K vášmu súkromiu preto pristupujeme s patričnou vážnosťou a opatrnosťou. Vždy sa snažíme spracúvať len tie osobné údaje, ktoré sú bezpodmienečne nevyhnutné pre poskytovanie našich služieb.

Spracúvame osobné údaje aj na marketingové účely, pokiaľ od vás máme udelený dobrovoľný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Udelený súhlas, môžete kedykoľvek odvolať na info@esoft.sk.

Spracúvame spravidla meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, IP adresu, doménu, súbory cookie.

Súbory cookie (krátky reťazec písmen a čísel uložený na vašom zariadení), spracúvame pri návšteve našich webových stránok preto, aby sme zistili, čo vás zaujíma. Prostredníctvom nich zvyšujeme funkčnosť a praktickosť využívania webových stránok. Využívaním našich webových stránok zároveň súhlasíte aj s využívaním technológie cookies. Používanie súborov cookie môžete jednoducho povoliť alebo odmietnuť pomocou nastavení webového prehliadača.

Spracúvané osobné údaje neposkytujeme žiadnej tretej strane, sú bezpečne uložené v našich databázach v cloudovej infraštruktúre.

Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín

Ani jednou z našich spracovateľských činností neprenášame osobné údaje do tretích krajín (to znamená mimo EÚ alebo EHP).

Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať?

Osobné údaje ktoré nám poskytnete, budeme uchovávať v závislosti od využívanej služby, po dobu jej aktívneho využívania. Držíme sa vždy zásady, že spracúvame vždy len tie osobné údaje, ktoré sú naozaj nevyhnutné.

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na marketingové účely, budeme uchovávať len pokiaľ neodvoláte svoj súhlas, ktorý ste nám udelili. Súhlas môžete odvolať kedykoľvek, a to napríklad kliknutím na odhlasovací odkaz, ktorý nájdete v pätičke každej emailovej správy, ktorú od nás dostanete, alebo zaslaním požiadavky na v info@esoft.sk.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte právo:

  • vyžadovať prístup k vašim osobným údajom,
  • na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,
  • namietať proti spracúvaniu
  • na prenosnosť údajov.

Ak máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na adrese info@esoft.sk, alebo písomne na adrese: eSoft s.r.o., A.Hlinku 1649, 962 12 Detva.