Proxia live sa predstavuje návštevníkom konferencií a výstav

Konferencie a výstavy, na ktorých sa zúčastňujú učitelia a riaditelia škôl, sú príležitosťou, počas ktorej sa im môže predstaviť aj Proxia Live. V uplynulých mesiacoch tohto roka preto zástupcovia našej spoločnosti prezentovali možnosti, ktoré školám prinášajú infopanely, na troch takýchto akciách. Celoslovenské zasadanie pléna Združenia základných škôl Slovenska Od 13. do 15. marca 2023 sa v Grand hotel…

Dotykový infopanel na ZŠ s MŠ v Banskej Bystrici aj s bezplatným testovaním

Na Základnej škole s materskou školou v Banskej Bystrici sa rozhodli dotykový infopanel Proxia Live najskôr vyskúšať. Po tom, ako sa v zborovni školy osvedčil, chceli využívať jeho výhody aj naďalej. Mesačné skúšobné obdobie Každej škole, firme alebo organizácii ponúkame možnosť využiť mesačné skúšobné obdobie funkčnosti vybraného zariadenia. Využili ju aj na ZŠ s MŠ na ulici Radvanskej v Banskej…

Nedotykové infopanely pomáhajú žiakom, učiteľom aj rodičom v Jarovniciach

Základná škola s materskou školou v Jarovniciach využíva od novembra minulého roku dva nedotykové infopanely. Nainštalované majú rôzne moduly podľa potreby ich používateľov, inštalácia prebehla osobne naším technikom. Základná aj materská škola majú svoj infopanel Rôzne zameranie a obsah, ktorý pomáha rýchlo sa zorientovať učiteľom, rodičom aj žiakom, majú dva nedotykové infopanely Proxia.Live na ZŠ s MŠ v Jarovniciach. Jeden…

Nedotyková aj dotyková elektronická nástenka na SOŠ v Banskej Bystrici

Na Strednej odbornej škole informačných technológií v Banskej Bystrici bola v novembri minulého roku nainštalovaná nedotyková elektronická nástenka. V júni tohto roku namiesto nej pribudol dotykový infopanel. Škola využíva niekoľko modulov, ktoré žiakom a učiteľom prinášajú aktuálne informácie. Elektronické nástenky na chodbe školy Stredná odborná škola informačných technológií v Banskej Bystrici vzdeláva študentov v odboroch, ktoré sú v modernej spoločnosti často žiadané. Uchádzači…

Oznamy, videá aj počasie na infopaneli v SOŠ stavebnej v Nových Zámkoch

Koncom minulého roka prebehla na Strednej odbornej škole stavebnej v Nových Zámkoch inštalácia 65 palcovej nedotykovej elektronickej nástenky. Žiakom aj učiteľom prináša aktuálne informácie nielen o dianí na škole. Moderný prístup k výučbe aj informovanosti SOŠ stavebná Építészeti Szakközépiskola v Nových Zámkoch je miestom, kde sa žiaci vyučia v tradičných odboroch. Vybrať si pritom môžu študijné odbory staviteľstva, tvorby…

Informácie školy aj odchody MHD na infopaneli SOŠ stavebnej v Nitre

Od januára tohto roku môžu študenti a učitelia Strednej odbornej školy stavebnej v Nitre využívať výhody, ktoré im priniesla 65 palcová elektronická nástenka Proxia.Live. Zariadenie na mieste inštaloval náš technik, pracovníci školy absolvovali online školenie o jeho obsluhe. Proxia.Live informuje v čase, kedy je to potrebné Spleť informácií na školských nástenkách často dostatočne neupúta pozornosť okoloidúcich žiakov. Mladí ľudia…

Tri nedotykové elektronické nástenky na vlastných TV v Prešove

Pri inštalácii Proxia.Live sa každý môže rozhodnúť pre riešenie s vlastným TV. Túto možnosť využila aj Stredná odborná škola gastronómie a služieb v Prešove. Počas novembra minulého roku tak v jej priestoroch pribudli až tri nové zariadenia. Nedotykové infopanely so zvukom V tomto roku oslávi Stredná odborná škola gastronómie a služieb v Prešove už 135 rokov od svojho založenia. O tom, že táto…

Proxia Live už 3 roky na ZŠ Lehota

Proxia.Live pomohla priniesť moderné technológie aj na ZŠ Lehota. Po troch rokoch používania tu majú zapojené dve elektronické nástenky, ktoré zobrazujú rovnaký obsah. Proxia.Live na dvoch podlažiach V ZŠ Lehota sa spočiatku rozhodli pre inštaláciu jedného infopanelu Proxia.Live. Pred jeho umiestnením na školu naprogramovali pracovníci našej spoločnosti všetky požadované moduly. Elektronická nástenka zobrazuje novinky zo života…

Až tri nedotykové infopanely na Strednej športovej škole v Poprade

Stredná športová škola v Poprade sa rozhodla umiestniť vo svojich priestoroch tri nedotykové infopanely Proxia.Live. Zariadenia inštaloval počas augusta na mieste náš technik. Pri vchode, vo vestibule a v hale Na Strednej športovej škole v Poprade sa rozhodli až pre tri nedotykové infopanely Proxia.Live. Na zariadení, ktoré sa nachádza hneď pri vchode, sa zobrazujú informácie o suplovaní podľa tried. Žiaci…

Dotykový infopanel pomáha učiteľom vo Vrbovciach

V zborovni na Základnej škole s materskou školou vo Vrbovciach môžu učitelia od augusta tohto roku využívať nový dotykový infopanel. Pomáha zlepšiť prehľadnosť s možnosťou vyhľadania všetkých dôležitých informácií. Dotykový infopanel v zborovni Jedinečnou pomocou, ktorá umožní rýchlo sa zorientovať v toku informácií, sa stal pre učiteľov na ZŠ s MŠ vo Vrbovciach dotykový infopanel Proxia.Live. Učitelia si na ňom môžu…