Proxia Live už 3 roky na ZŠ Lehota

Proxia.Live pomohla priniesť moderné technológie aj na ZŠ Lehota. Po troch rokoch používania tu majú zapojené dve elektronické nástenky, ktoré zobrazujú rovnaký obsah. Proxia.Live na dvoch podlažiach V ZŠ Lehota sa spočiatku rozhodli pre inštaláciu jedného infopanelu Proxia.Live. Pred jeho umiestnením na školu naprogramovali pracovníci našej spoločnosti všetky požadované moduly. Elektronická nástenka zobrazuje novinky zo života…

Až tri nedotykové infopanely na Strednej športovej škole v Poprade

Stredná športová škola v Poprade sa rozhodla umiestniť vo svojich priestoroch tri nedotykové infopanely Proxia.Live. Zariadenia inštaloval počas augusta na mieste náš technik. Pri vchode, vo vestibule a v hale Na Strednej športovej škole v Poprade sa rozhodli až pre tri nedotykové infopanely Proxia.Live. Na zariadení, ktoré sa nachádza hneď pri vchode, sa zobrazujú informácie o suplovaní podľa tried. Žiaci…

Dotykový infopanel pomáha učiteľom vo Vrbovciach

V zborovni na Základnej škole s materskou školou vo Vrbovciach môžu učitelia od augusta tohto roku využívať nový dotykový infopanel. Pomáha zlepšiť prehľadnosť s možnosťou vyhľadania všetkých dôležitých informácií. Dotykový infopanel v zborovni Jedinečnou pomocou, ktorá umožní rýchlo sa zorientovať v toku informácií, sa stal pre učiteľov na ZŠ s MŠ vo Vrbovciach dotykový infopanel Proxia.Live. Učitelia si na ňom môžu…

Obchodná akadémia v Trebišove sa môže pochváliť infopanelom

Úvod nového školského roka priniesol študentom a učiteľom Obchodnej akadémie na Komenského ulici v Trebišove novinku, ktorou je infopanel Proxia.Live. Inštalácia prebehla bez montáže na vlastný TV školy. Nedotykový infopanel na chodbe Obchodná akadémia v Trebišove sa rozhodla pre nedotykovú elektronickú nástenku Proxia.Live na vlastnom TV. K nemu sme im dodali mini PC, v ktorom boli naprogramované všetky moduly podľa vopred…

Spojená škola na Letnej ulici v Poprade využíva nedotykový infopanel

Na záver prázdnin bol na chodbe Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade nainštalovaný nedotykový infopanel Proxia.Live. Slúži potrebám žiakov, učiteľov aj návštevníkov školy a prináša všetky potrebné informácie na jednom mieste. Informácie v príťažlivom zobrazení Nedotykový infopanel Proxia.Live využíva moderné technológie, ktoré sú mladej generácii bližšie ako tradičný spôsob zobrazovania oznamov na nástenke. Namiesto papierových oznamov…

Nedotykový panel vo vitríne na základnej škole s materskou školou

Deti zo Základnej školy s materskou školou na ulici Komenského v Poprade môžu od septembra 2022 využívať nový nedotykový panel Proxia.Live. Nájdu si na ňom množstvo užitočných informácií o dianí na škole a ešte viac. Nedotykový panel Proxia.Live — všetky informácie na jednom mieste Vo vitríne na chodbe školy sa od septembra tohto školského roka nachádza nový nedotykový panel…

Základná škola na Vajanského ulici v Modre má svoj nový infopanel

Na úvod nového školského roka prekvapila Základná škola na Vajanského ulici v Modre svojich žiakov novinkou hneď pri vstupe. Na konci prázdnin tam bola inštalovaná nedotyková elektronická nástenka. Oznamy, počasie aj fotky Informovanosť je v modernej dobe veľmi dôležitá, o čom sa v každodennom živote učia už deti na základných školách. Aby mali žiaci prehľad o všetkom dianí na škole,…

Zúčastnili sme sa na 9. ročníku medzinárodnej konferencie pedagógov

V čase 9. – 10. júna 2022 sa v Hoteli Senec konal 9. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov Učiteľ nie je Google 7.  Na konferencii sa zúčastnili aj zástupcovia našej spoločnosti, aby informovali o službách, ktoré poskytujeme školám. 9. ročník medzinárodnej konferencie pre pedagógov Učiteľ nie je Google 7 Medzinárodná konferencia pre pedagógov Učiteľ nie je Google…

Nedotykové infopanely v Trnave — informácie na jednom mieste

Súkromná stredná odborná škola DSA v Trnave sa od júna 2022 môže pochváliť dvoma nedotykovými panelmi. Digitálne nástenky Proxia.Live boli inštalované na chodbách a slúžia potrebám žiakov. Dve elektronické nástenky Proxia.Live Pamätáte si ešte na neprehľadnosť bežných násteniek, na ktorých ste si počas svojich školských rokov vyhľadávali všetky dôležité informácie? Zmenu, ktorú oceňujú učitelia aj…

Až tri infopanely na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave

Na SPŠ dopravnej v Trnave sa rozhodli až pre tri infopanely. Dve nedotykové zariadenia sa nachádzajú na chodbách školy. Dotykový infopanel Proxia.Live slúži učiteľom v zborovni. Elektronické nástenky pre žiakov a návštevníkov školy Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave vzdeláva študentov vo viacerých odboroch a ponúka tiež jazykové a vzdelávacie kurzy pre dospelých. Študentom a návštevníkom školy slúžia od mája tohto roku…