Vo februári sme úspešne inštalovali novú verziu systému Proxia.Live na Spojenej škole v Detve. Najnovšia verzia umožňuje okrem vopred naplánovaného vysielania v režime TIME LIME pracovať s infopanelom aj interaktívne. Špeciálne dotykové infopanely spolu s Proxia.Live rozširujú možnosti prezentácie a informovania škôl na nový, moderný level.

Ako bude škola využívať Infopanely a Proxia.Live?

Proxia.Live je unikátny softvér, ktorý umožňuje zobrazovať rôzne online údaje, napríklad informácie zo sociálnych sietí,  webstránok, aktuálne počasie, jedálny lístok a mnoho ďalších informácií v interných systémoch.

Spojená škola v Detve sa rozhodla pomocou najnovšieho systému Proxia.Live informovať študentov a zároveň prezentovať školu a jej aktivity. Škola je moderná a využíva vlastnú webstránku, stravovací systém od ascAgendy aj vlastný YouTube kanál. Do vestibulu školy sme preto inštalovali infopanely s dotykovým rozhraním a nasledovnými modulmi:

  • modul aktuality z webstránky školy prepojený s redakčným systémom WordPress
  • modul oznamy pre žiakov prepojený s interným systémom Proxia.Live
  • modul suplované hodiny prepojený so systémom ascAgenda
  • modul obedové menu prepojený so systémom ascAgenda
  • modul fotogalérie z webstránky školy prepojený s redakčným systémom WordPress
  • modul video prezentácie prepojený s YouTube kanálom školy

Každý užívateľ môže pomocou dotykov na infopaneli moduly prepínať a zobrazovať si informácie podľa svojho záujmu a potreby. V prípade, že infopanel momentálne nikto nepoužíva, automaticky sa prepne do režimu TIMELINE, kedy sa na infopaneli zobrazuje obsah podľa vopred určených nastavení (rozvrh zobrazovania informácií).

 

Vďaka našim infopanelom si študenti a pracovníci školy môžu na elektronickej nástenke pozrieť kedy majú suplovanú hodinu, prečítať si dôležité oznamy, pozrieť videá a fotky zo školských aktivít a v neposlednom rade sa jednoducho dozvedia, čo je dnes na obed.

Veríme, že moderné školy, ktoré používajú systém Proxia.Live – Spojená škola v Detve, Základná škola Alexandra Vagača v Detve, SOŠ Veľký Krtíš, Škola u Filipa v Banskej Bystrici, ako aj Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej v Krupine, sa stanú inšpiráciou aj pre ostatné školy na Slovensku a online školské vysielanie pomôže čo najlepšie informovať študentov a prezentovať rozmanité aktivity škôl.

Chcete sa o inovatívnom systéme Proxia.Live dozvedieť viac? Kontaktujte nás a predvedieme vám široké možnosti využitia systému aj vo vašej škole, reštaurácii, polyfunkčnej budove či firme.