V októbri sme sa stali partnermi projektu Indícia Roadshow 2018. Ide o putovnú regionálnu konferenciu o vzdelávaní v materských, základných a stredných školách. Je určená všetkým tým, ktorí sa zaujímajú o aktuálne trendy vo vzdelávaní. Okrem nás sa konferencie zúčastnili zriaďovatelia a riaditelia škôl, učitelia, aktívny rodičia ale aj budúci pedagógovia.

Konferencia sa konala vo viacerých slovenských mestách – Nitre, Zvolene, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Žiline a Martine. Pred stovkami účastníkov sme prezentovali možnosti využitia systému Proxia.Live v školských podmienkach.

Čo je Proxia.Live a čo prináša?

PROXIA.LIVE je unikátny softvér nainštalovaný v infopaneli, ktorý podľa rozvrhu (TIMELINE) alebo interaktívne mení zobrazované informácie. Pomocou systému môžete prezentovať informácie z webstránky školy, interného informačného systému, stravovacieho systému, sociálnych sietí a mnohých ďalších zdrojov.

Ako môže systém PROXIA.LIVE využiť škola?

Každá škola môže Proxia.Live využiť na prezentovanie a zároveň informovanie o:

  • aktuality – dianie na škole, reprezentácia žiakov, fotografie z výletov, dôležité oznamy, …
  • čas do najbližšieho zvonenia – koľko zostáva z aktuálnej vyučovacej hodiny, prípadne prestávky
  • suplovanie – ktoré hodiny sa suplujú
  • kalendár podujatí
  • jedálny lístok – zobrazenie denného menu ale aj plánu na celý týždeň
  • MHD – zobrazenie cestovného poriadku na prepravu do/zo školy
  • počasie
Elektronická nástenka Proxia.Live na konferencii Indícia Roadshow 2018 | Proxia.Live

Teší nás, že o praktickom využití systému na školách nemusíme rozprávať len v teoretickej rovine. V máji sme úspešne nainštalovali systém na základnej škole Eleny Maróthy Šoltésovej v Krupine a pomohli sme škole prezentovať sa a zároveň informovať novým, moderným spôsobom.

Viac o tejto inštalácii si môžete prečítať v predchádzajúcom článku

Zmeškali ste konferencie a chceli by ste sa dozvedieť viac? Chcete aj vy premeniť školy pre vaše deti na špičkové, moderné inštitúcie? Kontaktujte nás a radi prídeme odprezentovať systém Proxia.Live aj do vašej školy.