Elektronická nástenka Proxia.Live na konferencii Učíme pre život 2019 | Proxia.Live

Konferencia Učíme pre život 2019

V marci sme sa stali partnerom konferencie Učíme pre život 2019, ktorá sa niesla v duchu hlavnej témy: „Iné deti – Iné školy“. Organizátori, ktorými bola nezisková organizácia Indícia, zvolili danú tému pretože neustále pociťujú, že ako sa mení svet, mení sa aj spoločnosť a životný štýl. „S tým sa mení aj pohľad rodičov, detí…

Elektronická nástenka Proxia.Live na konferencii Indícia Roadshow 2018 | Proxia.Live

Zúčastnili sme sa konferencie Indícia Roadshow 2018

V októbri sme sa stali partnermi projektu Indícia Roadshow 2018. Ide o putovnú regionálnu konferenciu o vzdelávaní v materských, základných a stredných školách. Je určená všetkým tým, ktorí sa zaujímajú o aktuálne trendy vo vzdelávaní. Okrem nás sa konferencie zúčastnili zriaďovatelia a riaditelia škôl, učitelia, aktívny rodičia ale aj budúci pedagógovia.   Konferencia sa konala…