V marci sme sa stali partnerom konferencie Učíme pre život 2019, ktorá sa niesla v duchu hlavnej témy: „Iné deti – Iné školy“. Organizátori, ktorými bola nezisková organizácia Indícia, zvolili danú tému pretože neustále pociťujú, že ako sa mení svet, mení sa aj spoločnosť a životný štýl. „S tým sa mení aj pohľad rodičov, detí a učiteľov na školu. Menia sa deti. Čoraz viac z nich sa odlišuje od „normy“ vyprofilovanej v minulých storočiach, na ktorú je nastavený organizačný model školy a obsah vzdelávania. Ak chceme zachovať školu ako sociálnu inštitúciu, pravdepodobne jej budeme musieť nájsť inú podobu, než sme boli zvyknutí.“ Konferencie sa zúčastnili zriaďovatelia a riaditelia škôl, učitelia, aktívny rodičia ale aj budúci pedagógovia či prezident SR.

Iná škola znamená aj zavádzanie užitočných zmien. Jednou z nich môže byť aj Proxia.Live, preto nás potešil záujem pedagógov, ktorí sa na konferencii pri nás zastavili a informovali sa o možnostiach Proxia.Live pre modernú školu.

Ako môže systém Proxia.Live využiť vaša škola?

Aj vaša škola môže byť príkladom modernizácie a inovatívnosti. Jedným z krokov k týmto cieľom je aj zavedenie Proxia.Live na prezentovanie a zároveň informovanie o aktualitách, čase do najbližšieho zvonenia, suplovaní, jedálnom lístku, kalendári podujatí, MHD, počasí a i.

Vo februári sme úspešne inštalovali novú verziu systému Proxia.Live na Spojenej škole v Detve a pomohli sme škole prezentovať sa a zároveň informovať novým, moderným spôsobom. Viac o tejto inštalácii si môžete prečítať v predchádzajúcom článku

Zmeškali ste konferenciu a chceli by ste sa dozvedieť viac?

Zmeškali ste konferenciu a chceli by ste sa dozvedieť viac? Chcete aj vy premeniť školy pre vaše deti na špičkové, moderné inštitúcie? Kontaktujte nás a radi prídeme odprezentovať systém Proxia.Live aj do vašej školy.